TR / EN
KURUCU
Faruk Malhan

TARİHÇE
Tasarım Vakfı; yaratıcılık ve tasarım adına kurucu bir çatı misyonu yüklenmiş ve tasarım atölyeleri etkinliklerini 2015 yılında Bodrum’da kurduğu merkezinde toplamıştır.

1972 yılından bu yana mobilya sektöründe kalitenin tasarımını yaratan ve tasarımı endüstrinin hizmetine sunan bir marka olan Koleksiyon'un kurucusu Faruk Malhan tarafından 2013 yılında kurulan Tasarım Vakfı, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı ekonomileri buluşturan etkinlikleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

DEĞERLERİMİZ
Tasarım Vakfı; yaratıcı disiplinleri bütüncül birliktelikleri ile ele alır; iş birliğine, açık işe, çoğulcu ve ortak akla dayalı tasarımı savunur, ‘uygulama-öğrenim’ döngüsünde disiplinler üstü araştırmacılığı ilke edinir. Yaratıcılığın, yaratıcı emeğin, yaratıcı iş kültürünün ve erdemli iş gücünün, katma değerli üretimin projesidir.  Sanat, zanaat, mimarlık, tasarım, kentsel tasarım ve yönetişim disiplinleri arasında edimsel, deneysel ve kuramsal bağlar kurmayı amaçlar, yerel, evrensel ve çevre değerlerinin farkındalığı ve sahiplenilmesi için çalışır. Tasarım Vakfı; tasarımcılar, sanatçılar, eğitmenler, araştırmacılar ve teknoloji, bilim, kültür, yaratıcı ekonomiler, topluluk liderleri ile işbirliği yapar. 

Tasarım Vakfı; kuramsal çerçevesinde “yaparak, uygulayarak öğrenme” düşüncesini temel alır, ortak-yaratım alanı olarak atölye çalışmalarının önemini vurgular. Disiplinler üstü, ayrıştıran, sorgulayan, tasarımcı düşünceye yoğunlaşan araştırma süreçlerini önerir. Tasarımcıların, düşünürlerin, yönetim gurularının ve akademik dünyanın katıldığı atölyelerle, ekonomiye katma değerle dönecek tasarımlara ve tasarımcı istihdamına alan açmayı hedefler. 

FAALİYETLERİMİZ
Tasarım Vakfı konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler düzenler; sanat, zanaat, mimarlık, bölgesel ve kentsel planlama gibi yaratıcı disiplinlere karşı bütünsel bir yaklaşım benimser.

“Uygulayarak öğrenme-yaratma’’ ortamı olan tasarım atölyeleri üzerinden ortak yaratım alanlarını kurgular, atölye liderlerini, tasarımcıları yönlendirir, tasarımı ortak paydada toplar. 

Tasarım Vakfı yaratıcı fikirlerle Türkiye’nin kalkınmasına katkı yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç içerisinde, tasarım ve kalkınmayı bir araya getirerek, hem “kalkınmayı tasarlamak” hem de “kalkınma sürecinde tasarımı kullanmak” yaklaşımlarını benimsemektedir.

Öğrenim

• Seminer

• Konferans

• Atölye

Tasarım Atölyeleri
Tasarım Vakfı, atölye çalışmaları ile tasarım, sanat, zanaatlar, mimarlık, yönetişim disiplinleri arasında kuramsal, deneysel bağlar kurar.

Tasarım Atölyeleri; tasarımın çevresindeki değerlerle buluşmasını, deneyimsellik, kavramsallık, bağlamsallık taşımasını amaçlayan toplum merkezli bir projedir. Tasarım Atölyelerinde nesne temelli işler için yola çıkılmaz; nesnenin değerleri, bağlamları araştırılır, mal üretmek yerine ürün, hizmet, deneyim, ilham, kültür üretebilmek, katma değerli istihdam oluşturmak hedeflenir.

Ev Endüstrileri
Ev Endüstrileri; örtülü ve gizli bir potansiyeli, kadın emeğini gün yüzüne çıkarma ve kadın iş gücünü yüceltme projesidir. İş hayatına atılamamış kadınlarımızı, iş gücüne katmayı hedefler.

PAYDAŞLAR
UNESCO; Ekonomi Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı; Kalkınma Ajansları; Yerel Yönetimler; Üniversiteler; Meslek Odaları; TÜBİTAK; Müzeler; STK’lar; Sektör ve İş adamları; Halk; Yerli/Yabancı İletişim Mecraları.

MERKEZLERİMİZ

İSTANBUL
Cumhuriyet Mah. Haciosman Bayiri Cad. No:2534457 Sariyer, Istanbul / Türkiye+90 212 223 07 71

BODRUM
Ömer Efendi Cad. 47.Sokak No:748400 Yalıkavak, Bodrum / Muğla+90 252 385 36 61
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER