TR / EN
PAYDAŞLAR
UNESCO, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Meslek Odaları, TÜBİTAK, Müzeler, STK’lar, Sektör ve İş adamları, Halk, Yerli/Yabancı İletişim Mecraları
FAALİYETLER
Atölyeler, Seminer, Sempozyum, Konferans, Kongreler, Kentsel Tasarım Projeleri, Tezler, AR-GE Çalışmaları, Laboratuvar Çalışmaları, Ortak Yaratım Stüdyoları, Tasarım Mağazacılığı, Mesleki Eğitim, Akademik Eğitim, Ulusal/Uluslararası Fuarcılık
DEĞER ÖNERİLERİ
Yerel zanaatleri çağdaş tasarımla buluşturmak. İstihdamın ve kalitesinin yükseltilmesi. Katma değerli ekonomik faaliyetler. Kimliğin keşfi ve sahiplenilmesi. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden DAHA GÜZEL BİR YAŞAM. Çevrenin keşfi ve sahiplenilmesi. Kent belleğini sahiplenmek. Hizmet ve deneyime can vermek. Yerelin ve evrenselin bilince çıkarılması ve sahiplenilmesi.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
Sadakat, Erdem, Buluşçu, İlgi, Yenilikçi, Seçkin, Aydın, Liyakat, Özen
MÜŞTERİLER
Zanaatkarlar, Tasarımcılar, Kültür Endüstrileri, Yerli / Yabancı Eğitim Kuruluşları, Enstitüler, Kültür / Sanat Paydaşları, Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetim, Yerli / Yabancı Misafirler
KAYNAKLAR
Somut Kültürel Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yatırımcı Sermaye, Donanım, Yazılım
KANALLAR
Basın, Akademiler, Sosyal Medya
MALİYET YAPISI
Genel Giderler, Satış-Pazarlama Giderleri, Finans Giderleri, Yatırım Giderleri, Vergi ve Harçlar
GELİR AKIŞI
Yerel-Ulusal-Uluslararası Fonlar, Yatırım-İşletme Gelirleri, Hizmet Gelirleri, Web Store
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER