TR / EN
Yaşamın kutsanmasını tasarlayabilir miyiz?
“İnsanoğlu, yaşamın tek düzeliğine yanıtı çağlar boyunca kutlamalarla vermiştir.

Kutlamak beraberce var olmaktır, değişmek ve değiştirmektir. Beraberce artmaktır.

Kutlamalar bireyin, toplumun değişen halleri içindir, kutlamalarla sevinçler, artar, kederler azalır. Kutlamalar paylaşımlar içerir, katılımları, beraber yaratımları coşturur, aidiyetle bağlar kurar, hafızayı, yaşanmışı geleceğe taşır.

Kutlama paylaşım zamanlarının anlarıdır, beraber yaratım ortamlarını hazırlar. Tasarlanan nesneler, eşyalar, mekânlar kutlamalarla ölümsüzleşir.

Kutlamalarda ses yükselir, parlaklıklar artar, harcamalar yapılır, bolluk yaşanır, çeşit artar. Kutlama, düzenlenmiş bir gürültüdür, biraz kaotik, biraz kendiliğindendir, biraz kargaşadır.”

Faruk Malhan
Mimar

Yaşamın kutsanmasını tasarlayabilir miyiz?

Kutlamanın yasam boyunca sürdürüleceği içeriği, yaşamın kutsanmasını tasarlama fikri ile yola çıkan Tasarım Vakfı, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Bodrum Tasarım Köyü’nde Doç. Dr. Mustafa Ağatekin yürütücülüğünde, Tasarım Vakfı Kurucusu Mimar Faruk Malhan küratörlüğünde ‘Kutlamayı Tasarlamak’ temalı Cam Atölyesi’ni gerçekleştirdi.

Cam sanatçısı Doç. Dr. Mustafa Ağatekin liderliğinde gerçeklesen atölyeye, Tülin Yiğit Akgül, Enver Çamdal, Hale Hendekçigil, Sinem Güler ve Payam Latifi gibi değerli isimler katilim gösterdi.

Atölye çalışması, Doç. Dr. Mustafa Ağatekin’in cam üretim tekniklerini anlattığı ve günümüzde üretilen cam örneklerini gösterdiği ‘İzlenimler’ başlıklı sunumu ile başladı. Camin malzeme olarak nasıl ele alınması gerektiğinden bahseden Ağatekin, Stanislav Libenski ve Jaroslava Brychtová isleri üzerinden camin temel özelliği olan ışık geçirgenliği ve ışık kırılmalarını ürün tasarlarken hangi açılardan değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Atölye, Arkeolog Aynur Özet’in “Cam Yapım Teknikleri ve Cam Örnekleri” sunumu ile devam etti. Camin keşfi, üretim teknikleri ve kazılarda bulunan cam eserlerin o dönemlerde ne amaçla üretilip kullanıldığı hakkında bilgiler veren sunum sonrasında Faruk Malhan ve Mustafa Ağatekin katılımcıların eskizleri üzerinden üretim teknikleri ve tasarımlar açısından görüş ve önerilerde bulundu.

Atölyenin ilerleyen günlerinde, mum modellerini hazırlayan katılımcılar, ilk füzyon pişirimleri ile prototiplerini üretmeye başladı. Ayrıca, atölye sürecinde, Mustafa Ağatekin liderliğinde ‘Kutlama’ teması üzerine beyin fırtınası yapıldı. Katılımcılar temayı ele alıp birer kelimeyle tanımladılar.

‘Kutlamayı Tasarlamak’ Cam Atölyesi, tasarımların ileriye dönük değerlendirilmesi temalı toplantı ile sona erdi. Katılımcıların Kasım ayına kadar, belirledikleri tema üzerinde üretim tekniği, maliyet, hedef kitle, ürünün pazarlanmasına katkıda bulunabilecek unsurları da göz önüne bulundurarak tasarımlarını üretime uygun hale getirmeleri planlanıyor. Geliştirilen tasarımlar Mustafa Ağatekin liderliğinde şekillendirilip son değerlendirmeler yapılacak.
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER