TR / EN
Tasarım Vakfı 25 Nisan 2017 tarihinde Tasarıma dayalı “ Gap Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında İnovasyona Dayalı Midyat İlçesi Turizm ve Kalkınma Projesi Kentsel Tasarım Projesi” için görevlendirildi. Altı ayda Midyat Eski Merkez ve Midyat Kırsalı yeniden tasarlandı.
 ‘Midyat Birİz Projesi’nde yenilikçi bir tasarım kurgusunda kentsel yapı ile kırsal yapı bütünlüğü çalışıldı. Hedefler, somut proje önerileri, iş modeli ve iş planı yeni bir ekonomi tezi olarak Midyat Kaymakamlığına Ekim 2017 tarihinde teslim edildi.
Midyat kentsel sit alanı 1250 taş binası ile, kırsalı 52 köyü ile tek tek çalışıldı, nüfus yapısı, yaş ve cinsel dağılımı, toprak sahipliği, hayvan sahipliği, yazılı ve sözlü tarihi çalışıldı. Katılımcı bir model ile restorasyon ve restitüsyon formatları, yerleşimlerin tarihsel ve günümüz işlevleri saptandı, sit alanın 200 yıl önceki kullanımları dikkate alınarak, mimari yapılar ve detaylar korunarak nasıl yaşatılacağı tasarlandı, yapı plan notları oluşturuldu.   

Midyat kentsel tasarım projesi tarihsel kent kimliğinin devamı ve yerel yaşamın gelişimi adına kurgulandı. Kırsal dönüşüm projesi ise tarihsel doku ve tarihsel yaşam dikkate alınarak “mal ekonomisinden ürün ekonomisine geçiş” kurgusunda, eğitime, örnek olmaya, katılımcılığa, müştereklere, ağ pazarlaması gelişimine dayandırılarak modellendi. Tarım ve hayvancılık yeniden çalışıldı. Ezber bozmacasına tarım ve hayvancılık yeniden kurgulandı, tarladan, bahçeden, ahırdan, kümesten sofralara aracısız, dolaysız ürün ve hizmet ekonomisine geçiş tanımlandı. Tarım ve hayvancılığın nasıl çekici olabileceği, göçü tersine nasıl çevirebileceği modellendi. Kırsal kalkınmada mal ekonomisinden ürün, hizmet, deneyim ekonomisine geçiş modellendi, somut öneriler çıkarıldı ve Midyat Kaymakamlığına teslim edildi. 

Bütüncül planlama bağlamında tarım, hayvancılık, el sanatları, tarım turizmi, çevre değerleri kapsamında aile işletmeciliği ve kooperatifçilik kurgusuna alındı, uygulamalı tarım ve hayvancılık meslek liseleri üzerinden bilgi, görgü, öğrenim ortamları öngörüldü.

Eko-Turizm, Agro-Turizm, pansiyon turizmi, güzergah turizminden varış turizmine geçiş, katılımcı gezgin temaları kurgulandı, merkezi pazarlama üzerinden dünya ağlarına bağlanma öngörüldü ve Midyat Konuk Evi Tasarım Merkezi olarak önerildi.  Eski Kent merkezinin en önemli tarihi binalarından bir tanesi olan Midyat Konuk Evinin Tasarım Merkezine dönüşmesi için mimari restorasyon ve restitüsyon çalışmaları, Konukevinde yer alacak atölyelerin işletim sistemlerini içeren fizibilite çalışması hazırlandı. 

Projede Bülent Özkan Proje Koordinatörü, Gökhan Menteş ve Uğur Dündar Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı, Can Taşkent Mimar, Songül Güncü Sosyolog, Yard.Doç.Dr. Mehmet Aytekin Veri Analiz Uzmanı, Abdülmecit Şahin Anketör, Zozan Alp Gıda Mühendisi, Erman Lokman Ekonomist, Hekim Arslan İnşaat Mühendisi, Zeynep Tokat Etkinlik ve İletişim Yönetmeni, Melike Sungur İşletme Uzmanı ve Murat Doğan Mali İşler Uzmanı olarak görev alırken Ramazan Kuloğlu mandıra çalışmasında ve Bülent Gülçubuk gelişme raporunun hazırlanmasında görev aldı. 

‘Midyat Biriz Projesi’, 9 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘Midyat Çalıştayı’ ile Midyat sakinleri ve temsilcilerine sunuldu. Çalıştayda Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Görgün, Kilizi Organik Zeytin Kooperatifi Başkanı Hüseyin Polat, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Butik Otel İşletmecisi Çiğdem Sungur, Hayvancılık Sektör Uzmanı Yusuf Burucu konuşmacı olarak yer aldı. Tüm köylerin temsilcileri başta olmak üzere, Sayın Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan, Müftü Mehmet Şafii Bilik, Metropolit Samurl Aktaş,  Emekli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, iş adamı Mithat Yenigün, İskender Debasso ve kamu kuruluşu temsilcileri ve Midyat kenti sakinleri çalıştaya katıldı.  

Proje kapsamında Tasarım Vakfı, Midyat Kaymakamlığı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Midyat Meslek Yüksekokulu işbirliği ile 18-23 Eylül 2017 tarihleri arasında mimarlar ve farklı disiplinlerden tasarımcıların katılımıyla ‘Midyat Desen Tasarımı Atölyesi’ ve ‘Midyat Taşı Atölyesi’ gerçekleştirildi.

Mimar Zafer Akay yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘Midyat Taşı Atölyesi’ne mimarlar, tasarımcılar, akademisyenler ve sektör çalışanları katıldı. Farklı disiplinlerden katılımcıları ortak paydada bir araya getiren atölyede; şehrin mimarisi, dokusu, kimliği deneyimlendi, Midyat taşı ve işleme teknikleri, bu coğrafyaya özgü taşın farklı kullanımları ile ele alındı. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, kültürlerin iç içe olduğu bu coğrafyanın bir-aradalıkları ve müşterek alanlarından yola çıkarak kent mobilyaları, yapı bileşenleri ve ürün tasarımları geliştirildi. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden Akademisyen Doç. Gaye Kırlıdökme Belen yürütücülüğünde gerçekleşen ‘Midyat Desen Tasarımı Atölyesi’ne tekstil ve moda tasarımcıları, grafik tasarımcılar, endüstriyel ürün tasarımcıları, seramik ve cam tasarımcıları katıldı. Tarih boyunca oluşan ve yaratıcı bakış açısı ile oluşturulan bilgi ve deneyim havuzundan yararlanarak bu yöreye özgü tasarımlar çıkarılmasının hedeflendiği atölyede; Midyat’ın sembollerinden, insan, doğa, coğrafi ve mimari ögelerinden ve hikayelerinden esinle desen tasarımları geliştirildi. Geliştirilen desenler ev tekstili, giysi, ürün, obje ve hediyelik eşya tasarımlarına uygulandı.

Mimar Faruk Malhan ve Tasarımcı Amina Agueznay yürütücülüğünde takı tasarımcılarından oluşan bir çalışma grubu ile gerçekleştirilen ‘Midyat Telkari Atölyesi’nde Midyat’tan esinle takı tasarımları üretildi. Takı tasarımcıları ile telkâri ustalarının beraber çalışması sonucu ortaya çıkan ürünler, dünya pazarında fark yaratmak isteyecek, özgün tasarım arayışında olan kuyum sektörüne esinler olarak sunuldu.  

Projenin Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve Tasarım Vakfı işbirliğinde hayata geçirilmesi ve Türkiye için örnek bir proje olması için çalışmalar uygulama aşamalarına aktarılmak üzere planlamalar yürütülmektedir.  
E-BÜLTEN
ARKADAŞINA ÖNER